ကားချေးငွေ

သင့်ကား owner book အပေါင်ထားပြီးရုံနဲ့ ZEGA ရဲ့ချေးငွေဝန်ဆောင်မှုကို ရယူလိုက်ပါ။

Right financing to get you in
the right direction.

ရယူနိုင်သော ချေးငွေပမာဏ

အနည်းဆုံးရယူနိုင်သောပမာဏ - ကျပ် ၅၀ သိန်း

အများဆုံးရယူနိုင်သောပမာဏ - ကျပ် ၅၀၀ သိန်း

စည်းကမ်းသတ်မှတ်ချက်

အသက် - (၂၀ - ၆၀)နှစ်အတွင်း

နိုင်ငံသား - မြန်မာနိုင်ငံသား

အာမခံပေးသူ၏ လိုအပ်ချက် - အိမ်ထောင်စုစာရင်းထဲမှ မိသားစုဝင်တစ်ယောက်သည် အာမခံပေးသူအဖြစ်လက်မှတ်ထိုးနိုင်ပါသည်။

အိမ်ထောင်ဖက်သဘောတူညီချက် - " ချေးငွေလျှောက်ထားသူသည် အိမ်ထောင်ရှိပါက ချေးငွေသဘောတူ ညီချက်အား အိမ်ထောင်ဖက်နှင့် ပူးပေါင်း၍လက်မှတ်ထိုးရမည်။"

အာမခံ - ကားအာမခံ ရှိရမည်။ ZEGA Finance အား beneficiary အဖြစ်ထားရှိရမည်။

အလုပ်အကိုင် - စည်းကမ်းအရ အရေးယူခံရခြင်း/စုံစမ်းမေးမြန်းခြင်း နှင့် နုတ်ထွက်ခြင်းဆိုင်ရာ အကြောင်းကြားခြင်းမရှိသော လုပ်သက် ၁ နှစ် နှင့် အထက်ရှိသော အမြဲတမ်းဝန်ထမ်း။

စည်းကမ်းသတ်မှတ်ချက်

အသက် - (၂၀ - ၆၀)နှစ်အတွင်း

နိုင်ငံသား - မြန်မာနိုင်ငံသား

အာမခံပေးသူ၏ လိုအပ်ချက် - အိမ်ထောင်စုစာရင်းထဲမှ မိသားစုဝင်တစ်ယောက်သည် အာမခံပေးသူအဖြစ်လက်မှတ်ထိုးနိုင်ပါသည်။

အိမ်ထောင်ဖက်သဘောတူညီချက် - " ချေးငွေလျှောက်ထားသူသည် အိမ်ထောင်ရှိပါက ချေးငွေသဘောတူ ညီချက်အား အိမ်ထောင်ဖက်နှင့် ပူးပေါင်း၍လက်မှတ်ထိုးရမည်။"

အာမခံ - ကားအာမခံ ရှိရမည်။ ZEGA Finance အား beneficiary အဖြစ်ထားရှိရမည်။

အလုပ်အကိုင် - စည်းကမ်းအရ အရေးယူခံရခြင်း/စုံစမ်းမေးမြန်းခြင်း နှင့် နုတ်ထွက်ခြင်းဆိုင်ရာ အကြောင်းကြားခြင်းမရှိသော လုပ်သက် ၁ နှစ် နှင့် အထက်ရှိသော အမြဲတမ်းဝန်ထမ်း။

ချေးငွေလျှောက်ထားသူ၏လိုအပ်သောအချက်အလက်များ

- လိုင်စင်ဓာတ်ပုံ (2) ပုံ

- နိုင်ငံသားစိစစ်ရေးကတ် မိတ္တူ

- အိမ်ထောင်စုစာရင်း မိတ္တူ

- HR ထောက်ခံစာ (သို့) ဝင်ငွေအထောက်အထား

- အိမ်ထောင်ဖက်၏ မှတ်ပုံတင် မိတ္တူ နှင့် သန်းခေါင်စာရင်း မိတ္တူ (အိမ်ထောင်ရှိလျှင်)

- စည်ပင်လိုင်စင် (သို့) သက်ဆိုင်ရာ ဝန်ကြီးဌာနမှ ထုတ်ပေးထားသော လုပ်ငန်းလိုင်စင် (SME များ အတွက်)

ယာဉ်၏လိုအပ်သောအချက်အလက်များ

- ကားပိုင်ဆိုင်မှုစာအုပ်

- ကားမှတ်ပုံတင်သက်သေခံလက်မှတ် (ကားလိုင်စင်)

- ကားအာမခံ

- ဘီးခွန်ဓာတ်ပုံ

- ကားဓာတ်ပုံ (ရှေ့ ၊ နောက် ၊ ဝဲ ၊ ယာ ၊ အတွင်း)

- ကားနှင့်သက်ဆိုင်သော စာရွက်စာတမ်းများ

ယာဉ်၏လိုအပ်သောအချက်အလက်များ

- ကားပိုင်ဆိုင်မှုစာအုပ်

- ကားမှတ်ပုံတင်သက်သေခံလက်မှတ် (ကားလိုင်စင်)

- ကားအာမခံ

- ဘီးခွန်ဓာတ်ပုံ

- ကားဓာတ်ပုံ (ရှေ့ ၊ နောက် ၊ ဝဲ ၊ ယာ ၊ အတွင်း)

- ကားနှင့်သက်ဆိုင်သော စာရွက်စာတမ်းများ

သင့်ရဲ့အိပ်မက်ကို လက်တွေ့ဖြစ်အောင် ပြောင်းလဲလိုက်ပါ။ အိပ်မက်ကနေနိုးထပြီး ယခုပင်စတင်မောင်းနှင်ပါ။

Features

 • Simple amd fast application process
 • Loan repayment is easy and convenient
 • Get your car instantly after approval

Check out our criterias

Loan Application Journey
 • 0 1

  Fill in ZEGA’s customer registration form with the provide link

 • 02

  Choose your loan type from ZEGA

 • 03

  Apply for a selected loan

 • 04

  Get back to you within one week

Loan Calculator

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Dictum erat pellentesque interdum et pharetra id cursus. Lorem ipsum dolor sit amet,

Calcuate your loan amount digitally

The interest rate for car loan program is 35.07%

Interest Rate 35.07%
Monthly Payment -
Total Interest Payable -
Total of Payments

Our Merchant

With our partners, we aim to create an ecosystem with our all-inclusive financial system where everyone can plug-in and perform.

Zega Finance
Zega Finance
Zega Finance
Zega Finance
Zega Finance
Zega Finance